Soruşma… 


Yaxşısanmı deyə soruşma!

Nə dəyişəcək ki ?
Yaxşıyam desəm sevinəcəksənmi? 
Ya da kədərlənəcəksənmi. …

Soruşma hardasan deyə. 
Cəhənnəmin dibindəyəm gələcəksənmi? 
Yoxsa qaçmağa davammı edəcəksən. 

Kimləsən deyə soruşma. 
Təkəm desəm əlimimi tutacaqsan? 

Soruşma sevirsənmi deyə ! 
Mən də Sevirəmmi deyəcəksən. 
Yoxsa sevmirəm deyib məni incidəcəksənmi?

Hər kəsdən eşitdiyin üçün Fərqli gəlmədiyini söyləyəcəksən
Nə əhəmiyyəti var mənə soruşduqlarının. 
Gedişinlə bütün sualları cavabsız buraxmadınmı onsuz da?

Advertisements