Pulunu ver, könlünü ver, salam ver, canını ver amma SİRRİNİ VERMƏ.Günlərini say, pullarını say, böyüklərini say amma YERİNDƏ SAYMA.

Əmək ver, bilik ver, qulaq ver amma BOŞ VERMƏ.

Satıcı ol, alıcı ol, qalıcı ol amma BÖLÜCÜ OLMA.

Həyat yoldaşını bəyən, işini bəyən, aşını bəyən amma ÖZÜNÜ BƏYƏNMƏ.

Ağac böyüt, övlad böyüd, sevgi böyüt amma KİN BÖYTMƏDəvət et, əffet, tövbə et, heyrət et amma XƏYANƏT ETMƏ.

Hədəfə qaç, köməyə qaç, cihada qaç amma ORTALIQDA QAÇMA.

Əlini aç, gözünü aç, qəlbini aç amma AĞZINI AÇMA.

Oxumaqdan zərər gəlməz amma LƏNƏT OXUMA.

Rəqibini keç, sinifini keç amma GÜLÜB KEÇMƏ.

Ev al, maşın al, qüsul al amma BƏDDUA ALMA.

Qalx və ya yıxıl amma ƏYİLMƏ.

Səslən, uslan amma KİMƏSƏ YASLANMA.

İtil, atıl amma SATILMA.


Advertisements