1. Səbr hər şeyin dərmanıdır

2. Budur hər şeyi yoxda var edən ALLAH-ın qüdrəti
3. Səbr ALLAH-ın sizə göndərdiyi nicat gəmisidir
4. Əsil ALLAH adamı odur ki, gələcək nəsil üçün düşünür
5. Hər bir bağın özünə məxsus toxumu var.cənnətin toxumu isə mömünlərdir
6. Savab burda qeybetdir qeybet isə həqiqətdir
7. Məscid ALLAH bəndələr arasında bir körpüdü
8. Haqsızlığa baş qaldırmayanlar, onlardan gələcək hər pisliyə qatlaşmalıdırlar
9. Tövbəyə inam gətirmək təslim olub əməl etməkdir 
10. Qula bela gəlməz tanrı yazmadıqca Tanrı bəla yazmaz qul azmadıqca
11. ALLAH sizin nə xarici görünüşünüzə nə də mallarınıza baxar. Amma O sizin ürəklərinizə və işlərinizə baxar.
12. Hər insan səhv edər. Səhv edənlərin ən xeyirliləri tövbə edənlərdir
13. İnsanda bir orqan vardır. Əgər o sağlam isə bütün bədən sağlam olar; əgər o pozulsa bütün bədən pozular. Diqqət yetirin! O, ürəkdir.
14. Heç bir ata, uşağına, gözəl tərbiyədən daha üstün bir hədiyyə verə bilməz
15. Bir şam digər şamı alışdırmaqla işığından heç nə itirmir
16. Min zülmə məruz qalsan da zülm etmə
17. Uşaqlarınızı quzu kimi böyütməyin ki, gələcəkdə quzu kimi güdülməsinlər 
18. Gecənin nə qədər uzun olduğunu yalnız xəstələr bilir
19. Hər qəlbin döyüntüsü öz əcəlinin ayaq səsləridir
20. Tarix yox səhifələr təkrarlanır
21. İncə sözlər kəskin qılınca bənzəyir, qalxanın yoxdursa geri çəkil
22. Gizlətdiyin sirr sənin əsirindir, açsan sən onun əsiri olarsan
23. Gözəl danışmağın sirri, lazımsız və mənasız sözləri unutmaqdır
24. Gözəl söz söyləyən pis söz eşitməz
25. Yaxşılığı gizlətmək pisliyi gizlətməkdən daha üstündür.
26. Əyri ox doğrul yolla getməz.
27. Cahillərin qelbi dodaqlarında, alimlərin dodaqları qelblerindedir.
28. Əsl varlı insan bilgisi çox olan insandır.
29. Bir yerdə olmağın kədəri, ayrılığın səfasından daha xeyrlidir.
30. Mal xəsislərdə, silah qorxaqlarda, qerar da zeyiflərdə olsa işlər pozular.
31. Haqsızlıq qarşısında eyilmeyin çünki haqqınızla bərabər şərəfinizi də itirərsiniz.
32. Özü doğru olanın, sözü də doğru olar.
33. Ən böyük fəlakətlər içində belə ümidini itirmə, unutma ki, ilik sərt sümüyün içindən çıxır

Advertisements