Zamana nifrət edirəm … Onu saxlamaq mümkün deyildir..
Yalana nifrət edirəm … O insanı çox incitmiş olur.

Göz yaşlarına nifrət edirəm, o mənim zəifliyimi göstərir…
Qeyri-müəyyən hisslərə nifrət edirəm, o məni bir addım önə eyni zamanda bir addım geriyə çəkmiş olur…

Yalan danışmaqdan nifrət edirəm lakin bəzi hallarda onsuz mümkün deyildir.
Falşa nifrət edirəm çünkü daim gözümün önündədir..

Maska taxmağa nifrət edirəm, lakin bəzən o sənə reallıqdan qaçmağında köməkçi olur…
Ağrı hiss etdiyim zaman gülümsəməkdən nifrət edirəm, lakin bu zaman özümü yüngül hiss etmiş oluram..

Məğlubiyyətə nifrət edirəm, çünki bu zaman çox geriləmiş oluram…
“Bilmirəm” sözünə nifrət edirəm, çünki qeyri-müəyyənliyi heç xoşlamıram..

Nifrət edirəm o kəslərə ki, sanki onlara lazımam kimi özlərini göstərirlər..
Boşluğa nifrət edirəm, hansından ki adətən canını qurtarmaq mümkün olmur…

Cavablarını bilmədiyim verilən suallara nifrət edirəm …
Hansı halda olur olsun, yazıqlığa nifrət edirəm…

Xəyallara qapılmağa nifrət edirəm o məndən reallığımı almış olur..
Boş ümidlərə nifrət edirəm o mənim zamanımı almış olur..

Sevgiyə nifrət edirəm… Çünki sevgi bizi zəif etmiş olur.
Zəifliyə və zəiflərə isə hər kəs nifrət edir…

Advertisements