Günəş Yerə hər saniyədə 16,76 x103 KC enerji göndərir.
Planetin çaylarının enerji resursları 1 ildə 73 trilyon kVt/saatdır.
Dünya okeanında 5,5 mln.ton qızıl vardır.
Dünya okeanında suyun həcmi 1,37 mld. km3-dir.
Dünya okeanının ümumi sahəsi 361,1 mln km3-dır.
Buzlaqlarda 30 km3 içməli su ehtiyatı vardır.
Yerdə həyat 1,8 mld. il əvvəl yaranıb.
Bir ildə bir adam üçün su sərfi 800 m3-dir.
Bəzi bakteriyaların artımı 1 gündə Yer kürəsini örtməyə imkan verər.
Okeanlarda biokütlə çəkisi 3,3 x 109 tondur.
500 mln ildə Yer qabığının ümumi çəkisindən çox canlı orqanizm yaranır.
İnsanların ümumi çəkisi 0,2 mld. tondur.
İnsanlar hər il 100 mld. ton süxurun yerini dəyişirlər.
Hər il 100 mld. ton mineral xammal istehsal olunur.
O, Si, Al, Fe, Ca, Na, Mg, Fi yer qabığının çəkisinin 99,5 %-ni təşkil edir.
İnsan çəkisinin 98 %-ni 5 
element (O, K, H, Ca, N) təşkil edir.

Advertisements