Asandır??
O gülümsəyəndə onu sevmək asandı deyilmi?
Asandır??
Onun daranmış saçlarını və incədən-incəyə bəzənmiş makiyajlı
gözəlliyini sevmək asandı, deyilmi? 
Asandır??
Onu sevmək asandır, nə vaxt ki, onun əsas problemləri səni öz gözündə yalnız
daha da güclü edir – sən axı qırılmış qulaqlıqları
(наушники) təmir edə,
Asandır??
şokolad ala və ya kompliment deyə bilərsən..
Asandır??
O gözəl əhval ruhiyyədə olanda.. və bunu təmənasız olaraq ətrafda olan
hamıyla paylaşanda, onu sevmək asan, deyilmi??
Asandır??
Onun zərif qoxusunu alanda, onu sevmək asandır..
Asandır??
Həmişə diqqətlə seçilmiş cümlələrini sevmək asandır..
Asandır??
Bezdirmədən gizlincə sənə kömək etməyini sevmək ..
Asandır??
Asandı, deyilmi??
Asandır??
Ama indi, O, göz yaşı içində olanda çalış, sevəsən onu.
Asandır??
Asandı?
Asandır??
Onu sevməyə cəhd et, o zaman ki, o elə problemlərin ağırlığından əyilib, hansıları sən
nəyinki öz çiyinlərinə götürə, heç yerindən tərpədə bilməyəcəksən..
döşəkdə hönkür hönkür ağlayır..onu o zaman sev..
Asandır??
Səhər yuxulu-yuxulu, üzdə təbəssüm olmadan, maskasız güzgüyə baxanda..
onu sevməyə cəhd et..
Asandır??
Onu bütünlüklə sevməyə cəhd et, qalıqsız, bütün mənfi cəhətlərini, boşluqları..
ümüdsizliyini..sev..
Asandır??
Ona aşiq olmağa çalış..O qışqıranda, hirslənəndə..sevməyə çalış..
O, yaxınlarla dalaşanda və özünü tam anlamıyla yalnız hiss edəndə..
Nə vaxt ki, özünü canlı birisi hiss etmir..onu sev..

Asandır??
Asandı?

                                                                                                            Cəhd et çalış….

Advertisements